Dobra teta logo božični

Informacije in priporočila za starše pri ponovnem odprtju vrtca in sprejemanju otrok

Spoštovani starši!

Želimo vam podati več informacij in priporočil o delovanju našega vrtca in izvajanju ukrepov za obdobje, ko se v državi še vedno pojavljajo posamični primeri COVID-19.

Sprejemanje in oddajanje otok se izvaja sproščeno, pa vendar bomo še naprej skrbeli za manjše število stikov in prehajanj med oddelki.

POMEMBNO!

  • Pri vstopu v prostore vrtca je za starše obvezna maska in razkuževanje rok. Maske so obvezne, saj zaradi majhnosti prostorov ni mogoče zagotavljati ustrezne razdalje.
  • Prosimo, da se po nepotrebnem ne zadržujete v prostorih vrtca in prav tako ne pred vrtcem.
  • NINICA – otrok naj ima do nadaljnjega eno ninico ves čas v vrtcu. V vrtcu se bo ta ninica tudi oprala, za kar bodo poskrbele strokovne delavke.
  • NAHRBTNIK – do nadaljnjega ostane v vrtcu; domov starši odnesejo samo umazano perilo v vrečki; naslednji dan prinese sveže perilo v vrečki in ga skupaj z vrečko vloži v nahrbtnik;
  • Obvestila staršem bodo posredovana bodisi preko maila ali bloga.
  • V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci. V vrtec naj ga vozi le ena oseba.

Hkrati vas obveščamo, da se bo zaključek šolskega leta zaradi izredne situacije, obeležil zgolj na nivoju oddelka - samo z otroki (brez staršev).

Potrebno se je zavedati, da lahko z izvajanjem ukrepov bolje zagotavljamo in poskrbimo za varnost in zdravje vseh nas.

Skupaj nam bo uspelo.

Vaše Dobre tete

JSOblikovanje 27

Arhiv novic