Header

Vodstvo

V kolektivu smo mlade, energične in izkušene vzgojiteljice ter pomočniki, z vsem srcem predani svojemu delu. Vsak dan se iz malčkov trudimo izvabiti nasmejano energijo in motivacijo za igro ter ustvarjanje, s poudarkom na celostnem razvoju socialnih, čustvenih, gibalnih in ustvarjalnih sposobnosti. Poseben poudarek damo na individualni razvoj osebnosti in sposobnosti otroka, saj je vsak otrok edinstven in neponovljiv.

Jana Fleišer, direktorica

janaRecentPhoto"Kjer je volja, je tudi pot."

Devet let je bogatila svoje izkušnje in se kalila na področju vodenja projektov, reorganizacije podjetja, vodenja zaposlenih, kadrovske politike, skrbništva nad ključnimi kupci / dobavitelji ter strateškem svetovanju vodstvu podjetja.  Splet naključij v povezavi z lastnimi željami po rasti jo je kasneje zanesel v  podjetniške vode - osnovala je Zasebni vrtec Dobra teta in samostojno pot, ki jo v lastnem podjetju živi in udejanja že od leta 2011. Za odlično delo v svojem mladem podjetju Zasebni vrtec Dobra teta je v letu 2014 pridobila naziv Mlada podjetnica leta.

Z užitkom spremlja razvoj podmladka, pa tudi svoje ekipe v enotah Dobre tete. Svojemu delu se posveča z vsem srcem in predanostjo, njena ekipa je z leti postala del njene družine. Njen cilj je pomagati družinam do čim bolj kakovostnega življenja in otrokom omogočiti okolje, kjer se bodo lahko neobremenjeno razvijali ter na kreativen način spoznavali svet in sebe. »Tudi starše hočemo poučiti o kakovostni vzgoji in jih čim bolj interaktivno vključiti v naše dejavnosti. Za nas so neprecenljiv vir informacij in podpore,« rada poudari.

Dita Horvatiček, pedagoška vodja

ditaLatestPhoto"Vzgojiti moramo srečne ljudi, katerih vrednost ni v tem, da mnogo imajo, ampak, da mnogo so." (A.Neill)

Sem srčna mama treh otrok, vzgojiteljica in dolgoletna pedagoška delavka. Močno se zavedam da smo vsi, ki vstopamo v otrokovo življenje, pomembni so-ustvarjalci njegove osebnosti.
Pedagoški poklic vidim kot najvišje poslanstvo; izredno pomembno, častno in odgovorno delo. Vzgojitelj, s svojo zgrajeno osebnostjo, strokovnim znanjem in pravilnim delovanjem, v otroku vzbudi, spodbuja in neguje najboljše. Mu da popotnico za življenje ter ga vzgaja v samostojno in odgovorno osebo, ki bo znala spoštovati sebe, druge in naravo, ter na življenje gledati s pozitivne plati.

Vrtec je naše zavetje, kjer z roko v roki sodelujemo, se povezujemo in delujemo tako znotraj kolektiva, kot v povezavi z družino in širšim okoljem.

Verjamem v oblikovanje spodbudnega učnega okolja za otroke, kjer ima vsak posameznik možnost za optimalen razvoj svojih potencialov. Svojo ekipo spodbujam k neprestanemu profesionalnemu razvoju, vnašanju sodobnih pedagoških pristopov in nadgrajevanju že obstoječega kvalitetnega pedagoškega dela.

Želim, da ima vsak otrok občutek varnosti, sprejetosti, ljubljenosti ter da se zaposleni dobro počutijo in z veseljem ter vso predanostjo opravljajo svoj poklic. Moja iskrena želja je tudi v vas, starših, vzbuditi zaupanje in občutek miru, saj je vaš otrok v dobrih rokah.

Z veseljem smo na voljo za kakršna koli vprašanja z vaše strani ali vaših radovednih navihancev.

Dobite nas preko e-maila info@dobrateta.si, lahko pa nas tudi pokličete in se oglasite na obisk. Videli boste, kako malčki uživajo v našem varstvu.