Header

Obrazci za starše

 • Centralni čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v vrtce za šolsko leto 2021/2022 >>>
 • Čakalni seznam Zasebnega vrtca Dobra teta d.o.o. za naknadni sprejem otrok v vrtce za šolsko leto 2021/2022 >>>
 • Čakalni seznam Zasebnega vrtca Pri Dobri Vesni (Buan d.o.o.) za naknadni sprejem otrok v vrtce za šolsko leto 2021/2022 >>>
 • Seznam sprejetih otrok šol. leto 2021-2022 - Zasebni vrtec Dobra teta >>>
 • Seznam sprejetih otrok šol. leto 2021-2022 - Zasebni vrtec Pri Dobri Vesni, Buan d.o.o. >>>
 • Vloga za vpis v vrtec 2021/2022 >>>

Vloge za vpis sprejemamo preko pošte:

Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., / Buan d.o.o.,
Ručigajeva 34, 4000 Kranj.
Izjemoma lahko tudi osebno, po predhodni najavi preko telefona 031 202 530 v enoti Pri Dobri Evi, Ulica Lojzeta Hrovata 4b, Kranj, v času uradnih ur od 9.00 do 14.00 ure..)

Prenesite si vlogo za vpis tu >>>

 • Vloga za prerazporeditev že vključenega otroka v vrtec 2021 >>>
 • Centralni čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v vrtce za šolsko leto 2021/2022
  (Seznam si prenesite iz strani mestne občine Kranj)   >>>
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec  >>>
 • Plačilni razredi   >>>
 • Stalna izpisnica (koncesija)   >>>
 • Stalna izpisnica za delno sofinancirane oddelke (TETA in AJDA) >>>
 • Začasna odjavnica (nad 30 koledarskih dni)   >>>
 • Vloga za znižano plačilo za vrtca   >>>
 • Preprečujemo širjenje nalezljivih bolezni - priporočila za starše >>>
 • Načrt pripravljenosti na COVID-19 >>>
 • Sklep o zagotovitvi nujnega varstva za otroke, katerih starši so zaposleni in v času COVID ne morejo zagotoviti varstva na drug način
  • Mestna občina Kranj >>>
  • Mestna občina Ljubljana >>>