Header

Obrazci za starše

 • Vloga za vpis v vrtec 2019/2020 (vloge lahko oddate tudi osebno v upravi enote Pri Dobri Evi v Kranju v času vpisa med 9.00 in 14.uro.) >>>
 • Vloga za prerazporeditev že vključenega otroka v vrtec >>>
 • Centralni čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v vrtce za šolsko leto 2018/2019
  (Seznam si prenesite iz strani mestne občine Kranj)   >>>
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec  >>>
 • Plačilni razredi   >>>
 • Stalna izpisnica   >>>
 • Začasna odjavnica (nad 30 koledarskih dni)   >>>
 • Vloga za znižano plačilo za vrtca   >>>
 • Preprečujemo širjenje nalezljivih bolezni - priporočila za starše >>>