Dobra teta logo božični

Obveznosti staršev in otrok:

 

OTROCI IMAJO PRAVICO:

 • do zagotovljenih možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo veroizpovedi, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo,
 • do enakih možnosti ob upoštevanju razlik,
 • do izbire drugačnosti, ki jo mora omogočati organizacija življenja in dela v vrtcu, do vzgoje za strpnost, solidarnost in odgovornost.

 

STARŠI IMAJO PRAVICO:

 • do postopnega uvajanja otrok v vrtec ter do dogovora z vzgojiteljem o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljico do aktivnega sodelovanja pri vzgojnem delu, pri čemer pa morajo starši spoštovati strokovno avtonomnost vrtca,
 • do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu (z obvestili na oglasnih deskah in v elektronski obliki),
 • do izmenjave informacij in do poglobljenega pogovora o otroku z vzgojiteljico,
 • do sodelovanja v svetu staršev,
 • do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
 • dobiti ali posredovati dnevno aktualno informacijo o otroku.

 

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA:

 • spoštovati sprejete dogovore in poslovni čas vrtca, v vrtec pripeljati zdravega otroka, obveščati strokovne delavce o morebitnem slabem zdravstvenem stanju otroka in o njegovih posebnostih,
 • redno poravnavati finančne obveznosti za opravljene storitve,
 • s prihodom v vrtec do 8. ure zjutraj otroku omogočati primerno vključevanje v dnevno rutino, otroško igro in druge dejavnosti,
 • do 7:30 ure zjutraj sporočiti otrokovo odsotnost,
 • sporočiti spremembe potrebnih podatkov (naslov, telefon … ),
 • otroka primerno obleči in obuti, da bo varen in sproščen pri igri v vrtcu in na prostem (v vsakem vremenu),
 • zagotoviti, da otrok v vrtec ne prinaša nevarnih ali dragih predmetov in igrač,
 • pravočasno prihajati po otroka.