Dobra teta logo božični

Vizija, vrednote in cilji vrtca

Vizija zasebnega vrtca Dobra teta je, da deluje kot ena velika družina, kjer smo tesno povezani strokovni delavci, starši in otroci. Zavedamo se, da brez otrok vrtec ne bi obstajal. Zato ves čas ustvarjamo varno, zaupljivo okolje, v katerem prav vsak otrok dobi topel objem in so njegove telesne ter duševne potrebe na prvem mestu.Tako skozi raznolike dejavnosti, ki potekajo preko igre, spodbujamo vsestranski otrokov razvoj in njegovo ustvarjalnost.

Naše vrednote so:

  • SOČUTJE: Razumemo koncept medsebojne pomoči med vrtcem in starši in ga tudi vsakodnevno izvajamo. S skupnimi močmi premagujemo ovire in izzive na poti rasti, vzgoje in razvoja otroka. Prisluhnemo otroku v stiski, poskušamo razumeti njegova čustva in se vanje vživeti. Z njim se veselimo in ga bodrimo, hkrati pa tudi tolažimo in pomagamo pri njegovih lastnih stiskah.
  • SODELOVANJE: Cenimo medsebojno izmenjevanje mnenj in dobrih praks. K prispevkom in sodelovanju spodbujamo tako naše vzgojiteljice na nivoju oddelkov in razlicnih enot, kot tudi naše otroke in starše. Otroci s svojimi vsakodnevnimi željami in idejami pomembno prispevajo k dejavnostim v vrtcu, njihovi starši in naše vzgojiteljice pa imajo možnost izražanja in sodelovanja na rednih skupnih srečanjih, šolah za starše, delavnicah, oziroma preko oglasne deske, bloga in raznovrstnih tematskih skupin. 
  • SAMOSTOJNOST: Naše otroke spodbujamo k samostojnosti in odgovornosti pri različnih dnevnih opravilih (prehranjevanje, oblačenje, umivanje, obuvanje), pa tudi pri dnevnih dejavnostih v okviru našega programa – (izbira igrice, pesmice) na kar so izredno ponosni. Po drugi strani imajo naše vzgojiteljice možnost samostojnega načrtovanja svojega dela in stopnje lastne angažiranosti, pa tudi reševanja vsakodnevnih situacij.
  • IGRIVOST: Igra je najpomembnejši del otroškega življenja, zato jo spodbujamo prav pri vsaki dejavnosti, ki jo doživijo v okviru vrtca. Vživimo se v otroško igro in skozi petje, ples, gibalne in miselne igre spodbujamo njihov razvoj. Igrivost in ustvarjalnost vzgojiteljic nima meja in je tudi najboljši način pridobivanja zaupanja otroka ter temelj dobrih medsebojnih odnosov.
  • STROKOVNOST: Skrbno načrtovani program, ki ga izvajamo, poskrbi za individualne potrebe otroka in uresničevanje z uporabo razlicnih aktivnosti. Skrbimo za odličen prenos informacij do staršev in sprotno obveščanje o razvoju otroka ter pregledom nad časom, ko so otroci v našem varstvu. Upoštevamo mnenja staršev ter izkušnje glede različnih potreb njihovih otrok in jih uspešno vpletamo v vsakodnevni program.

Otrokom znanja podajamo s spodbujanjem njihovega razmišljanja, tako da sami iščejo rešitve za probleme in izzive prihodnosti. Pri nas poudarjamo otrokov individualni razvoj, saj s tem otroci razvijajo lastno identiteto in pridobivajo samozaupanje. Obenem stremimo k temu, da bi otroke na razigran in poučen način popeljali na pot samostojnosti in odgovornosti.

Želimo si, da bi otroci imeli možnost razvoja svojih individualnih sposobnosti, zato imamo v okviru dnevnega programa (npr. učenje angleščine) razne obogatitvene aktivnosti, v popoldanskem času pa dodatne aktivnosti, za katere se starši odločijo posebej.

Prizadevamo si pomagati staršem pri vzgoji, zato smo se povezali s številnimi strokovnjaki na različnih področjih (psihoterapije, pediatrije in fizioterapije), v sodelovanju z njimi pa organiziramo razne seminarje in predavanja. V vrtcu si želimo, da bi starši z malčki preživeli čim bolj kvaliteten čas, zato raznovrstne ideje in članke podajamo tudi preko spletne strani in člankov, v prihodnosti pa bi se radi lotili še več projektov in se povezali s strokovnjaki iz še več različnih področij.

Imate dodatna vprašanja? Kontaktirajte nas preko e-maila info@dobrateta.si ali pa nas pokličite na 030 293 419 (Jana Fleišer).
Mnogo odgovorov na vaša vprašanja boste našli v FAQ – pogosto zastavljena vprašanja.