Header

Šola za starše

V zasebnem vrtcu Dobra teta dajemo poseben poudarek sodelovanju s starši. Dobro sodelovanje se pomembno odraža v kvaliteti otrokovega življenja. Staršem želimo dati možnost, da soodločajo o otrokovem življenju v vrtcu, vendar pri odnosu z vrtcem poudarjamo delitev odgovornosti in pristojnosti. Spoštujemo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otroka oz. staršev, starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost in avtonomijo vrtca.

Sodelovanje v uvajalnem obdobju: posebej pomembna je dobra komunikacija s starši in sodelovanje v obdobju, ko se otrok uvaja v vrtec. V tem obdobju želimo nuditi podporo tako otrokom kot staršem, ki se ob tem soočajo z raznimi stiskami.

  • Zaupanje: Predvsem si želimo, da bi nam starši zaupali in se na nas obrnili takrat, ko potrebujejo nasvet, s katerim bi lahko izboljšali kvaliteto vzgoje in vsakdanjega življenja.
  • Celostna vključitev staršev v vrtec: staršem preko spletne strani redno posredujemo informacije o tem, kaj so otroci čez dan počeli, kaj bodo počeli, kakšen je jedilnik za tekoči teden ipd.
  • Odprtost vrtca za želje in potrebe staršev: v okviru profesionalnosti in prepričanja vrtca smo odprti za potrebe in želje staršev ter otrok.
  • Organiziranje izobraževanj za starše:

V okviru šole za starše bomo v letu 2019/2020 organizirali naslednja predavanja:

Benjamin Vogrič, logoped: Kako ustvariti za govor najbolj vzpodbudno okolje?, 27. 11. 2019

Maja Bajt: Zavestno starševstvo, 18. 3. 2020

ZD Kranj: Prva pomoč, spomladi 2020

(Povezava do videoposnetkov preteklih predavanj je na voljo tu.)

Naše vsebine bodo v veliko pomoč staršem pri soočanju z vzgojnimi izzivi in navidez enostavnimi vprašanji vsakdana s svojim otrokom.

Izboljšanje kvalitete življenja in vzgoje otrok: sodelovanje s starši se nam zdi posebej pomembno iz vidika izmenjave pomembnih informacij o otroku, ki lahko enim in drugim pomagajo pri razumevanju otrokovega delovanja kot posameznika. S skladnim delovanjem vrtca in staršev pomembno prispevamo k njegovemu razvoju. Staršem preko spletne strani in profila na Facebooku obenem posredujemo ideje za kvalitetno preživljanje družinskega časa na več področjih (ustvarjalno, gibalno, jezikovno ipd).

Preberite si več o naši viziji in vrednotah.